Parafia św. Ferdynanda złożony jest z kilku grup etnicznych, z których każda posiada odrębną różnorodność kulturową i tradycje. Wierzymy, 
że ta różnorodność powinna być celebrowana poprzez podkreślenie unikalnej tożsamości każdej z grup. W związku z powyższym, w ostatnich latach, wprowadziliśmy zarówno nabożeństwa jak i programy katechetyczne mające na celu promocję owej różnorodności i bogactwa naszej wiary. Aktualnie w każdą niedziele odprawiamy dziewięć Mszy św. w języku angielskim i polskim. 
Informacje o Parafii 
Nasz Patron
Wspólnota kościoła św. Ferdynanda oddana jest naszemu patronowi św. Ferdynandowi z Kastylii (ok. 1199-1252). Mądry władca i wspaniały zarządca, Ferdynand III znany był pod pseudonimem "Byk" skąd też nasze sportowe drużyny zaczerpnęły swoje nazwy. Św. Ferdynand został królem Kastylii
w wieku18 lat, a następnie po śmierci swego ojca, zajął królestwo Sewilii, 
gdzie rządził przez 20 lat. Zmarł 30 maja i został pogrzebany w habicie drugorzędnego zakonnika w Katedrze Sewilskiej. Kanonizowany w 1967 roku. Przez swoje życie św. Ferdynand prowadził i bronił swoich ludzi, budował Kościół i wprowadził pokój między zwaśnione frakcje. Jego życie i praca przypomina nam, abyśmy byli razem w jedności w budowaniu Królestwa Bożego, tu w 
północno-zachodniej części Chicago. Św. Ferdynand znany jest rownież 
jako patron żołnierzy.

Statua naszego patrona została zadedykowana i poświęcona na zakończenie naszego Jubileuszu 75-lecia.

 Statua św. Ferdynanda i Ogród znajdują się przy ul. Mason. 


Księża
ks. Piotr Gnoiński 
Proboszcz 
pgnoinski@saintferdinand.org
Siostry Misjonarki Chrystusa Króla
Pracownicy
sr. Zofia Turczyn
zachrystianka
AktualnościSakramenty i MszeO ParafiiGrupy ParafialneGrupy LiturgiczneMuzykaGaleriaMisjeOjczyznaKontakt

St Ferdinand Church • 5900 W Barry Ave, Chicago, IL 60634 • tel: 773 622 5900 • fax: 773 622 5903
brat James Drangsholt
Dyrektor ds. Muzyki i Liturgii
Grażyna Letkiewicz
sekretarka

ks. Łukasz Pyka
sr. Agnieszka Michna
​Duszpasterstwo Dzieci